top of page
vip main pic.jpg

Care Manager

מנהל טיפול אישי, אנושי ומקצועי, יד ביד עד סיום השירות

האם אתם יכולים לעשות את זה בשבילי?
מי יסייע לי בכל סבך הבירוקרטיה?
מי דואג לזכויות הכלכליות שלי?
אני הולך לאיבוד! תוכלו ללוות את התהליך?

 

Care Manager
מנהל הטיפול שלך בליווי אישי עד תום התהליכים 

מה זה אומר?

משימתם ושליחותם של מנהלי הטיפול ב Take Care היא אחת:

להעניק לכל מטופל מעטפת רגשית, שתסייע להחזיר תחושת שליטה וביטחון, הנדרשים להתמודדות בתקופה של משבר רפואי או מחלה קשה. 
הליווי מתבצע מתחילת התהליך ועד לסיום השירות לטובת שיפור רווחה בריאותית כלכלית ורגשית. 
מנהלי הטיפול ילוו אתכם ויהוו עבורכם עוגן מקצועית ורציפה, בטוחה ומהימנה: הם ירכזו עבורכם את המידע החשוב, יעזרו בהסרת חסמים ופחדים, יתעדפו משימות, יתאמו בין הגורמים במערכות השונות ויאפשרו לכם לקבל החלטות מושכלות, על בסיס ידע וניסיון נצבר. 

VIP illustration.jpg
תפקיד מנהלי טיפול כולל:

שיחת היכרות: שיחה ראשונית להבנת הצרכים ואיפיון התהליך

הגדרת תהליך: מיפוי השיחה והגדרת דרכי פעולה ומסלולים מותאמים לכל מטופל

ניהול שוטף: הקניית יידע, תמיכה וסיוע במיצוי הזכויות ועזרה בקבלת החלטות בצמתים השונים

סיוע במימוש זכויות: ניהול הבירוקרטיה למימוש הזכויות

הרפואיות והסוציאליות

תמיכה: ניהול קשר קשוב, אמפתי, זמין ורציף עד תום הטיפול

מטרת מנהלי הטיפול להעניק למטופלים שליטה וביטחון, תכלול המשימות הנדרשות ומעטפת רגשית לשיפור הרווחה הבריאותית, כלכלית ורגשית

Care Manager

עוגן מקצועית אנושית לליווי מתמשך

ליווי אישי עד תום התהליכים והשירות הנקבע

שיפור רווחה בריאותית כלכלית ורגשית

כתובת אחת לניהול הטיפול במחלה

bottom of page