top of page

רשימת כל הזכויות והשירותים

רשימת הזכויות והשירותים המוצגים מטה, כוללת מידע ראשוני ומשוער, בהתאם לתשובות שהזנת.כמו כן, כלל המידע, הסכומים והקישורים במסמך זה נכונים לתאריך 3.7.2024 בלבד.

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-TakeCare

אנו עושים כל מאמץ לספק לכם מידע מלא ומעודכן. המידע המסופק אינו מהווה חוות דעת רפואית או משפטית, או ייעוץ רפואי או משפטי. שימוש והסתמכות על המידע הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. טייק-קר ישראל אינה אחראית, כלפי המשתמש או צד שלישי, לכל נזק אשר יגרם כתוצאה או בעקבות השימוש במידע.

מגיעה לך שיחת הכוונה ללא עלות

כחלק מההטבות לעובדי החברה, אנחנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר
בכדי לקבל מידע מדויק אף יותר אודות הזכויות, ההטבות והשירותים שעשויים להגיע לך

זכויות

קצבה חודשית המשולמת למי שלא יכולים לעבוד, או שיכולתם לעבוד פחתה בשל מצבם הבריאותי, וכן לעקרת בית שנקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות ונמצא שבגלל מחלתה היכולת שלה לתפקד במשק הבית צומצמה ב-50% לפחות.


הקצבה מחושבת לפי דרגת הנכות הרפואית ודרגת אי הכושר הנקבעות ע"י ביטוח לאומי.


חשוב!

תוספת תלויים


אם אתם מקבלים קצבת נכות כללית ויש לכם תלויים (בני משפחה מקרבה ראשונה- ילדים / בן זוג), תהיו זכאים לתוספת לקצבה בעדם.


* למידע מלא על קצבת נכות כללית באתר ביטוח לאומי לחצו כאן ובאתר כל זכות לחצו כאן

תעודת נכה/סיעוד נשלחת למקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. 

התעודה מקנה הטבות, כמו הנחות במוסדות שונים, פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה, הכל בהתאם לזכאות האישית של המבוטח.


מי יכול להפיק תעודת נכה?

מי שמקבל אחת מהקצבאות האלה:

· קצבת נכות כללית

· קצבה לשירותים מיוחדים

· קצבה לילד נכה

· קצבת ניידות

· מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות ואינו מקבל קצבה בפועל

· מי שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה של 20% לפחות לצמיתות

· פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.


מי יכול להפיק תעודת סיעוד?

מי שקבל גמלת סיעוד

תעודה "למקבל סיעוד" מקנה:

- פטור מתשלום למלווה בכניסה למקום ציבורי

- פטור מהמתנה בתור למקבלי גמלת סיעוד ברמות 4-6


לתנאי הזכאות המלאים לתעודת נכה לחצו כאן

לתנאי הזכאות המלאים לתעודת למקבל סיעוד לחצו כאן

מטופלים  שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים לעזרה בתפקודי היום יום ולהשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע על-ידי מטפל סיעודי במשרה מלאה, עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר.

  * למידע מפורט באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר רשות האוכלוסין וההגירה לחצו כאן

שיעורי הזכאות:


מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 80%.

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 40%.

מי שמקבלים גמלת סיעוד, זכאים להנחה בשיעור של עד 70%.

מי שמקבלים קצבת זיקנה לנכה זכאים להנחה בארנונה בשיעור 100% בהתאם לתנאים.

מי שנקבעה להם דרגת מוגבלות בניידות של 90% לפחות

הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה מקסימלית בשיעור של 33%.


שיעורי ההנחות נקבעים על-ידי הרשויות המקומיות, שרשאיות לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות. יתכנו הבדלים בין הרשויות השונות.


למידע מלא על נושא הנחות בחשבון ארנונה באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר משרד הפנים לחצו כאן

תנאי הזכאות:


· מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית.

· מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בדרגה 112% ומעלה.

· מקבלי גמלת סיעוד ברמות 3, 4, 5 או 6.

· מקבלי קצבת זקנה לנכה.

· מקבלי הטבות במסגרת גמלת ניידות

· מקבלי גמלת ילד נכה


שיעור הזכאות:


· הכפלת הכמות לשימוש בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. מי שזכאים להטבה,  מקבלים כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך ובסך הכל 7 מ"ק לחודש בתעריף נמוך. מכיוון שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.

· ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגוררים הזכאים.* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא בנושא הטבות בחשבון המים באתר רשות המים לחצו כאן

חולים כרוניים זכאים לתקרת תשלומי השתתפות עצמית עבור תרופות שבסל הבריאות הנצרכות מידי חודש (כולל תרופות שאינן קשורות למחלה הכרונית). חישוב התקרה הוא רבעוני ולא חודשי ולכל קופה תקרה נפרדת. מעבר לסכום זה, קופת החולים תספק את התרופות ללא תשלום.

לחולים כרוניים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה, או מקבלים קצבת זיקנה לנכה, נקבעה תקרה שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר כל הבריאות לחצו כאן

משרד הבריאות קבע  כללים לגבי גביית תשלום במגרשי חניה של מרכזים רפואיים ממשלתיים כלליים, התקפים הן לגבי חניונים המופעלים באופן ישיר על-ידי המרכז הרפואי והן לגבי חניונים המופעלים באמצעות זכיינים.

 נכון להיום המחיר המקסימלי שניתן לגבות בחניונים הוא 25 ₪ עבור 24 שעות משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר הכניסות והיציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה. 

בנוסף, ישנן מספר אוכלוסיות הפטורות מכל תשלום עבור החניה (חולי סרטן , מטופלי דיאליזה ועוד)  למידע מפורט ומלא על הזכאות באתר כל הבריאות 

כל עובד.ת זכאי.ת לצבירה של 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימים. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שמטיבים עם העובד.ת בהקשר זה, ומאפשרים צבירה של יותר מ-90 ימי מחלה. חודש עבודה חלקי מזכה את העובד.ת בחלק היחסי.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ממעסיקם, ובתנאי שבין העובד/ת לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד- מעסיק במשך שנה לפחות. אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובד/ת ימנע ממנו/ה להמשיך בעבודתו/ה, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

ביטוח פרטי במסגרת קרן הפנסיה מקנה פיצוי כספי חודשי בשל אובדן כושר עבודה עקב מחלה, עד לסכום של 75% מהשכר הממוצע.

אם אתם שכירים, השכר הממוצע יחושב לפי שכרכם הממוצע ב-12 החודשים האחרונים או ב-3 חודשים שקדמו למועד אבחון המחלה, הגבוה מביניהם.

אם אתם עצמאים, השכר הממוצע יחושב לפי הכנסתכם ב-12 החודשים שקדמו למועד האבחון המחלה, או בתקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה.

עפ"י רוב, ישנה תקופת המתנה של 3 חודשים ממועד גילוי המחלה.

עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם. לצורך זכאות זו, בן/ בת זוג ייחשבו כחולים, אם הפכו להיות תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום- יום.


יחד עם זאת, במקרה של מחלה ממארת של בן/בת הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם הם אינם תלויים בעזרת הזולת. זכות זו עומדת בפני עובד/ת שעבד/ה שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

שירותים נוספים

מרכז "יד לתומך" מהווה מוקד תמיכה לבני משפחה המטפלים בקשיש או בחולה. למידע מלא באתר לחצו כאן

הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים ניתן בחינם לצורך ייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי. למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר משרד המשפטים לחצו כאן 

הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים.

עוסק בהנגשת מידע ותמיכה לבני ובנות משפחה מטפלים. 

למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

ארגון חברים לרפואה עוסק בסיוע לחולים בהשגת טיפולים רפואיים ותרופות . למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

מרכזי יד מכוונת שהוקמו ביוזמת ביטוח לאומי מספקים בחינם שירותי ייעוץ והכנה לקראת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. השירות ניתן על-ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות ורופאים מומחים בכירים בתחומים שונים וכולל סיוע  בהגשת התביעה, בהכנת התיק הרפואי לקראת הוועדה באמצעות בחינה ועיון בכלל המסמכים הרפואיים ובמתן הדרכה מקצועית על-ידי הרופאים והמזכירות על הליך הוועדה ואופן ההתנהלות בה.

למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.

bottom of page