top of page

רשימת כל הזכויות והשירותים

רשימת הזכויות והשירותים המוצגים מטה, כוללת מידע ראשוני ומשוער, בהתאם לתשובות שהזנת.כמו כן, כלל המידע, הסכומים והקישורים במסמך זה נכונים לתאריך 1.7.2024 בלבד.

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-TakeCare

אנו עושים כל מאמץ לספק לכם מידע מלא ומעודכן. המידע המסופק אינו מהווה חוות דעת רפואית או משפטית, או ייעוץ רפואי או משפטי. שימוש והסתמכות על המידע הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. טייק-קר ישראל אינה אחראית, כלפי המשתמש או צד שלישי, לכל נזק אשר יגרם כתוצאה או בעקבות השימוש במידע.

מגיעה לך שיחת הכוונה ללא עלות

כחלק מההטבות לעובדי החברה, אנחנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר
בכדי לקבל מידע מדויק אף יותר אודות הזכויות, ההטבות והשירותים שעשויים להגיע לך

זכויות

תעודת נכה/סיעוד נשלחת למקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. 

התעודה מקנה הטבות, כמו הנחות במוסדות שונים, פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה, הכל בהתאם לזכאות האישית של המבוטח.


מי יכול להפיק תעודת נכה?

מי שמקבל אחת מהקצבאות האלה:

· קצבת נכות כללית

· קצבה לשירותים מיוחדים

· קצבה לילד נכה

· קצבת ניידות

· מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות ואינו מקבל קצבה בפועל

· מי שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה של 20% לפחות לצמיתות

· פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.


מי יכול להפיק תעודת סיעוד?

מי שקבל גמלת סיעוד

תעודה "למקבל סיעוד" מקנה:

- פטור מתשלום למלווה בכניסה למקום ציבורי

- פטור מהמתנה בתור למקבלי גמלת סיעוד ברמות 4-6


לתנאי הזכאות המלאים לתעודת נכה לחצו כאן

לתנאי הזכאות המלאים לתעודת למקבל סיעוד לחצו כאן

מטופלים  שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים לעזרה בתפקודי היום יום ולהשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע על-ידי מטפל סיעודי במשרה מלאה, עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר.

  * למידע מפורט באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר רשות האוכלוסין וההגירה לחצו כאן

שיעורי הזכאות:


מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 80%.

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 40%.

מי שמקבלים גמלת סיעוד, זכאים להנחה בשיעור של עד 70%.

מי שמקבלים קצבת זיקנה לנכה זכאים להנחה בארנונה בשיעור 100% בהתאם לתנאים.

מי שנקבעה להם דרגת מוגבלות בניידות של 90% לפחות

הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה מקסימלית בשיעור של 33%.


שיעורי ההנחות נקבעים על-ידי הרשויות המקומיות, שרשאיות לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות. יתכנו הבדלים בין הרשויות השונות.


למידע מלא על נושא הנחות בחשבון ארנונה באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר משרד הפנים לחצו כאן

חולים כרוניים זכאים לתקרת תשלומי השתתפות עצמית עבור תרופות שבסל הבריאות הנצרכות מידי חודש (כולל תרופות שאינן קשורות למחלה הכרונית). חישוב התקרה הוא רבעוני ולא חודשי ולכל קופה תקרה נפרדת. מעבר לסכום זה, קופת החולים תספק את התרופות ללא תשלום.

לחולים כרוניים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה, או מקבלים קצבת זיקנה לנכה, נקבעה תקרה שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר כל הבריאות לחצו כאן

לכל מבוטח הזקוק לטיפול שאינו כלול בסל הבריאות עומדת הזכאות להגיש בקשה לוועדת חריגים בקופה אליה הוא שייך.

 קופות החולים אינן מחויבות לממן טיפול שאינו כלול בסל הבריאות אך הן חייבות לאפשר למטופלים לפנות לוועדת חריגים.

 תפקיד הוועדה הוא לדון בבקשות לסיוע לפנים משורת הדין, ונתונה לה הסמכות להפעיל את שיקול דעתה ולהכריע בעניינים של מתן שירות רפואי מחוץ לסל הבריאות.  


לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפניה לוועדת חריגים  למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן. 

לחולים הסובלים מ- COPD זכאות לסדנת שיקום ריאתי שתינתן בתדירות של אחת לשנה לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) קשה (דרגה 3-4 על פי דירוג GOLD).

וכן לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) בדרגה בינונית ומעלה (דרגה 2 ומעלה עפ"י דירוג GOLD) לפני ואחרי ניתוחי חזה ובטן.

למידע מלא באתר כל הבריאות לחצו כאן.

תנאי הזכאות:


מי שקיבלו תג נכה לרכב עשויים להיות זכאים לתשלום אגרת רישוי מופחתת בסך 28 ש"ח בלבד. אם משויכים לאותו תג חניה שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, ההטבה ניתנת רק עבור אחד מהרכבים. ניתן לבחור לאיזה מבין הרכבים תינתן ההטבה, כל עוד מתקיימים לגביו תנאי הזכאות הבאים:


· הרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.

· במידה שבני הזוג אינם רשומים כנשואים ידרשו אישורים נוספים.

· הרכב אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.


* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא באתר משרד התחבורה לחצו כאן

משרד הבריאות קבע  כללים לגבי גביית תשלום במגרשי חניה של מרכזים רפואיים ממשלתיים כלליים, התקפים הן לגבי חניונים המופעלים באופן ישיר על-ידי המרכז הרפואי והן לגבי חניונים המופעלים באמצעות זכיינים.

 נכון להיום המחיר המקסימלי שניתן לגבות בחניונים הוא 25 ₪ עבור 24 שעות משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר הכניסות והיציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה. 

בנוסף, ישנן מספר אוכלוסיות הפטורות מכל תשלום עבור החניה (חולי סרטן , מטופלי דיאליזה ועוד)  למידע מפורט ומלא על הזכאות באתר כל הבריאות 

תנאי זכאות:

מי שנקבעה להם נכות רפואית לתקופה מינימלית של 185 יום באחד מהשיעורים הבאים:

· 100% עבור ליקוי אחד

· לפחות 90% בשל כמה ליקויים

עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה.


* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן  ובאתר רשות המיסים לחצו כאן

כל עובד.ת זכאי.ת לצבירה של 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימים. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שמטיבים עם העובד.ת בהקשר זה, ומאפשרים צבירה של יותר מ-90 ימי מחלה. חודש עבודה חלקי מזכה את העובד.ת בחלק היחסי.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ממעסיקם, ובתנאי שבין העובד/ת לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד- מעסיק במשך שנה לפחות. אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובד/ת ימנע ממנו/ה להמשיך בעבודתו/ה, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

ביטוח פרטי במסגרת קרן הפנסיה מקנה פיצוי כספי חודשי בשל אובדן כושר עבודה עקב מחלה, עד לסכום של 75% מהשכר הממוצע.

אם אתם שכירים, השכר הממוצע יחושב לפי שכרכם הממוצע ב-12 החודשים האחרונים או ב-3 חודשים שקדמו למועד אבחון המחלה, הגבוה מביניהם.

אם אתם עצמאים, השכר הממוצע יחושב לפי הכנסתכם ב-12 החודשים שקדמו למועד האבחון המחלה, או בתקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה.

עפ"י רוב, ישנה תקופת המתנה של 3 חודשים ממועד גילוי המחלה.

עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם. לצורך זכאות זו, בן/ בת זוג ייחשבו כחולים, אם הפכו להיות תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום- יום.


יחד עם זאת, במקרה של מחלה ממארת של בן/בת הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם הם אינם תלויים בעזרת הזולת. זכות זו עומדת בפני עובד/ת שעבד/ה שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

שירותים נוספים

מרכז "יד לתומך" מהווה מוקד תמיכה לבני משפחה המטפלים בקשיש או בחולה. למידע מלא באתר לחצו כאן

הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים ניתן בחינם לצורך ייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי. למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר משרד המשפטים לחצו כאן 

הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים.

עוסק בהנגשת מידע ותמיכה לבני ובנות משפחה מטפלים. 

למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

ארגון חברים לרפואה עוסק בסיוע לחולים בהשגת טיפולים רפואיים ותרופות . למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

מרכזי יד מכוונת שהוקמו ביוזמת ביטוח לאומי מספקים בחינם שירותי ייעוץ והכנה לקראת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. השירות ניתן על-ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות ורופאים מומחים בכירים בתחומים שונים וכולל סיוע  בהגשת התביעה, בהכנת התיק הרפואי לקראת הוועדה באמצעות בחינה ועיון בכלל המסמכים הרפואיים ובמתן הדרכה מקצועית על-ידי הרופאים והמזכירות על הליך הוועדה ואופן ההתנהלות בה.

למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.

bottom of page