top of page

רשימת כל הזכויות והשירותים

רשימת הזכויות והשירותים המוצגים מטה, כוללת מידע ראשוני ומשוער, בהתאם לתשובות שהזנת.כמו כן, כלל המידע, הסכומים והקישורים במסמך זה נכונים לתאריך 11.7.2024 בלבד.

© 2020 כל הזכויות שמורות ל-TakeCare

אנו עושים כל מאמץ לספק לכם מידע מלא ומעודכן. המידע המסופק אינו מהווה חוות דעת רפואית או משפטית, או ייעוץ רפואי או משפטי. שימוש והסתמכות על המידע הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. טייק-קר ישראל אינה אחראית, כלפי המשתמש או צד שלישי, לכל נזק אשר יגרם כתוצאה או בעקבות השימוש במידע.

מגיעה לך שיחת הכוונה ללא עלות

כחלק מההטבות לעובדי החברה, אנחנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר
בכדי לקבל מידע מדויק אף יותר אודות הזכויות, ההטבות והשירותים שעשויים להגיע לך

זכויות

תנאי זכאות:


גמלת סיעוד ניתנת למי שהגיעו לגיל הפרישה, הגרים בביתם וזקוקים לעזרת הזולת בפעולות היום יום (ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה וטיפול בהפרשות) ו/או זקוקים להשגחה, לטובת בטיחותם או הסובבים אותם ובהתאם לגובה ההכנסה.


* למידע מלא בנושא גמלת סיעוד באתר ביטוח לאומי לחצו כאן ובאתר כל זכות לחצו כאן

מטופלים  שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים לעזרה בתפקודי היום יום ולהשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע על-ידי מטפל סיעודי במשרה מלאה, עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר.

  * למידע מפורט באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר רשות האוכלוסין וההגירה לחצו כאן

שיעורי הזכאות:


מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 80%.

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של עד 40%.

מי שמקבלים גמלת סיעוד, זכאים להנחה בשיעור של עד 70%.

מי שמקבלים קצבת זיקנה לנכה זכאים להנחה בארנונה בשיעור 100% בהתאם לתנאים.

מי שנקבעה להם דרגת מוגבלות בניידות של 90% לפחות

הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה מקסימלית בשיעור של 33%.


שיעורי ההנחות נקבעים על-ידי הרשויות המקומיות, שרשאיות לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות. יתכנו הבדלים בין הרשויות השונות.


למידע מלא על נושא הנחות בחשבון ארנונה באתר כל זכות לחצו כאן ובאתר משרד הפנים לחצו כאן

תנאי זכאות:


בהתאם לתקנות שקבע שר האנרגיה, מקבלי קצבאות / גמלאות אלו מביטוח לאומי עשויים להיות זכאים לתשלום מופחת בחשבון החשמל.

· מקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) לנכה 

· מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בגובה 112% ומעלה

· מקבלי גמלת סיעוד ברמות 5 או 6. או מקבלי גמלת סיעוד רמה 4 שמלאו להם 90.

מקבלי גמלת ילד נכה העומדים בתנאים נוספים


גובה ההנחה:


ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים הראשונים בכל חודש (800 קוט"ש בחשבון דו-חודשי), בתעריף ביתי, בבית בו מתגוררים מקבלי הקצבאות.

למידע מלא על בנושא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא בנושא באתר חברת חשמל לחצו כאן

תנאי הזכאות:


· מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית.

· מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בדרגה 112% ומעלה.

· מקבלי גמלת סיעוד ברמות 3, 4, 5 או 6.

· מקבלי קצבת זקנה לנכה.

· מקבלי הטבות במסגרת גמלת ניידות

· מקבלי גמלת ילד נכה


שיעור הזכאות:


· הכפלת הכמות לשימוש בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. מי שזכאים להטבה,  מקבלים כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך ובסך הכל 7 מ"ק לחודש בתעריף נמוך. מכיוון שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.

· ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגוררים הזכאים.* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא בנושא הטבות בחשבון המים באתר רשות המים לחצו כאן

חולים כרוניים זכאים לתקרת תשלומי השתתפות עצמית עבור תרופות שבסל הבריאות הנצרכות מידי חודש (כולל תרופות שאינן קשורות למחלה הכרונית). חישוב התקרה הוא רבעוני ולא חודשי ולכל קופה תקרה נפרדת. מעבר לסכום זה, קופת החולים תספק את התרופות ללא תשלום.

לחולים כרוניים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה, או מקבלים קצבת זיקנה לנכה, נקבעה תקרה שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר כל הבריאות לחצו כאן

תג חניה לנכה הניתן ע"י משרד התחבורה מיועד להקלה על הניידות.


תנאי הזכאות:


· מי שסובלים ממחלה או מספר מחלות ויש ברשותם מסמכים רפואיים עדכניים המדגישים את הקשר בין המחלה לבין הקושי בהליכתם, שהתנועה בדרכים מסכנת את בריאותם, או שהם מרותקים לבית.

· מי שנכותם הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם.

· מי שהם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידותם.

· מי שהם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה עקב פגיעה בגפיים תחתונות.


* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא באתר משרד התחבורה לחצו כאן

תנאי הזכאות:


מי שקיבלו תג נכה לרכב עשויים להיות זכאים לתשלום אגרת רישוי מופחתת בסך 28 ש"ח בלבד. אם משויכים לאותו תג חניה שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, ההטבה ניתנת רק עבור אחד מהרכבים. ניתן לבחור לאיזה מבין הרכבים תינתן ההטבה, כל עוד מתקיימים לגביו תנאי הזכאות הבאים:


· הרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.

· במידה שבני הזוג אינם רשומים כנשואים ידרשו אישורים נוספים.

· הרכב אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.


* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן ולמידע מלא באתר משרד התחבורה לחצו כאן

משרד הבינוי והשיכון מסייע לאנשים המוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

הסיוע מורכב ממענקים והלוואות לצורך הרחבה והתאמת פתחים למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות) והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים ועוד כפי שמפורט  בנספח זה.

הרכב הסיוע נקבע על-פי מספר הנפשות בדירה, מספר החדרים בדירה והכנסות כל בני המשפחה. חשוב לדעת- יש להגיש את הבקשה לקבלת סיוע להתאמת הדירה לפני שמבצעים את השינויים, השיפוצים או ההתאמות.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

משרד הבריאות קבע  כללים לגבי גביית תשלום במגרשי חניה של מרכזים רפואיים ממשלתיים כלליים, התקפים הן לגבי חניונים המופעלים באופן ישיר על-ידי המרכז הרפואי והן לגבי חניונים המופעלים באמצעות זכיינים.

 נכון להיום המחיר המקסימלי שניתן לגבות בחניונים הוא 25 ₪ עבור 24 שעות משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר הכניסות והיציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה. 

בנוסף, ישנן מספר אוכלוסיות הפטורות מכל תשלום עבור החניה (חולי סרטן , מטופלי דיאליזה ועוד)  למידע מפורט ומלא על הזכאות באתר כל הבריאות 

תנאי זכאות:

מי שנקבעה להם נכות רפואית לתקופה מינימלית של 185 יום באחד מהשיעורים הבאים:

· 100% עבור ליקוי אחד

· לפחות 90% בשל כמה ליקויים

עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה.


* למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן  ובאתר רשות המיסים לחצו כאן

כל עובד.ת זכאי.ת לצבירה של 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימים. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שמטיבים עם העובד.ת בהקשר זה, ומאפשרים צבירה של יותר מ-90 ימי מחלה. חודש עבודה חלקי מזכה את העובד.ת בחלק היחסי.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ממעסיקם, ובתנאי שבין העובד/ת לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד- מעסיק במשך שנה לפחות. אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובד/ת ימנע ממנו/ה להמשיך בעבודתו/ה, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.


למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

שירותים נוספים

מרכז "יד לתומך" מהווה מוקד תמיכה לבני משפחה המטפלים בקשיש או בחולה. למידע מלא באתר לחצו כאן

הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים ניתן בחינם לצורך ייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי. למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר משרד המשפטים לחצו כאן 

הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים.

עוסק בהנגשת מידע ותמיכה לבני ובנות משפחה מטפלים. 

למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

ארגון חברים לרפואה עוסק בסיוע לחולים בהשגת טיפולים רפואיים ותרופות . למידע מלא באתר הארגון לחצו כאן

מרכזי יד מכוונת שהוקמו ביוזמת ביטוח לאומי מספקים בחינם שירותי ייעוץ והכנה לקראת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. השירות ניתן על-ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות ורופאים מומחים בכירים בתחומים שונים וכולל סיוע  בהגשת התביעה, בהכנת התיק הרפואי לקראת הוועדה באמצעות בחינה ועיון בכלל המסמכים הרפואיים ובמתן הדרכה מקצועית על-ידי הרופאים והמזכירות על הליך הוועדה ואופן ההתנהלות בה.

למידע מלא באתר כל זכות לחצו כאן

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.

bottom of page