top of page

הלוגו שלך כאן

תמונת אווירה - טייק קר לארגונים וחברות

ברוכים הבאים ל-Take Care

מנווטים איתך
בעולם הבריאות

אנו דואגים לך ולבני משפחתך, לא רק ברגעי הצלחה ושמחה, אלא גם בתקופות המורכבות בחיים.

כחלק מההטבות לעובדי החברה, אנו מזמינים אותך להיעזר במערכת הדיגיטלית שלנו ב-Take Care אשר תאפשר לך לברר מהן הזכויות העשויות להגיע לך ולבני משפחתך, ותפרוש בפניך את ההטבות והכספים שעשוים להגיע לך ממוסדות וגופים ציבוריים שונים.

התהליך שלך איתנו מתחיל כאן

לקבלת תמונת מצב מותאמת אישית

ובירור הזכויות והשירותים שעשויים להגיע לך

פונים אל מחלקת משאבי האנוש להמשך הטיפול

מקבלים את המיפוי הראשוני עם רשימת הזכויות הרלוונטיות

עונים על מספר שאלות בשאלון הדיגיטלי שלנו

bottom of page